VOORWAARDEN

Na een kennismakingsgesprek krijg je een contract dat voor elk traject wordt opgesteld en voor het eerste coachingsgesprek ondertekend moet worden.

Coaching is aanvullend op/aan en nooit ter vervanging van medische of psychiatrische hulp. Blijf uw arts of specialist raadplegen en blijf uw medicijnen trouw gebruiken, zolang uw arts of specialist dat nodig vindt.